Mnohým rodičům chybí docela obyčejné popovídání s těmi, kdo rozumí.

Virtuální kávy

Virtuální kávy jsou online setkání s porozuměním určené pro rodiče dětí s PAS. Je to bezpečný prostor, kde si můžeme povídat o autismu i o nás samých. Tento prostor nabízí nejen pocit, že v tom nejsme sami, ale také možnost vzájemné inspirace, pomoci či dokonce navázání nových přátelství. 

Tato setkání jsou zpravidla dvouhodinová, určena pro maximum deseti účastníků, a probíhají prostřednictvím aplikace ZOOM. Setkání jsou zdarma.

Plánované termíny dalších virtuálních káv najdete níže.

Termíny

Aktuálně nejsou vypsány žádné konkrétní termíny.